ZASTOSOWANIE W DRUKU 3D

Poniżej prezentujemy kilka przykładów zrealizowanych przez naszą firmę zastosowań druku 3D w różnym zakresie, od projektu, inżynierię odwrotną, po druk w wybranej, najbardziej adekwatnej technologii. Może przedstawione przykłady staną się inspiracją do własnej drogi w zastosowaniu technologii addytywnych w Państwa biznesie.